Hur gör man en hemsida?

Att skapa en hemsida åt sitt företag är idag något som är helt nödvändigt för de alla flesta. Men hur går det egentligen till? I denna artikel förklarar jag hela processen i 7 steg på ett lättbegripligt och överskådligt sätt.

Varje företag är unikt och resan från idé till färdig hemsida kan variera lite beroende på vilken storlek projektet har. Men oavsett omfattning så behöver man i någon mån följa den process som jag här kommer att beskriva. Varje processteg är viktigt för att göra resan så smidig som möjligt, därför är det bra att ha kunskap om dessa innan man drar igång.

Steg 1: Insamling av information

Det första som behöves göras är att fastställa ett ramverket för ditt hemsideprojekt. Under detta steg definierar vi syfte, målgrupp, tekniska krav, grafiska krav och tidplan.

Syfte

Att definiera ett syfte behöver inte ta lång tid och många gånger så är det uppenbart vad det är, men det kan vara bra att uttrycka det i skrift så att alla inblandade kan förstå det. Syftet med din hemsida kan vara allt från att ge generell information om ditt företag, sälja produkter/tjänster, publicera nyheter, blogga, tillhandahålla expertis inom ett område, få dina besökare att gå med i en e-postlista mm.

Du kan givetvis ha flera syften med din hemsida och då kan det vara bra att lista dessa i prioriteringsordning.

Målgrupp

Din målgrupp är de personer som din webbplats i huvudsak kommer att vända sig till. Vilken generation försöker du tilltala? Barn, ungdomar, medelålders eller äldre? Är det en speciell yrkeskategori eller bransch? Är det män, kvinnor eller båda? Som du förstår så påverkar detta både grafisk utformning, språk och bildval för din hemsida.

Tekniska krav

Här behöver listar vi alla de tekniska egenskaper som du vill att din nya hemsida ska ha. Exempelvis kan det vara att du vill ha ett formulär, en chattfunktion, integrering av sociala medier, uppkoppling mot externa system(via ett API) så som google maps, betalningsleverantör eller andra databaser.

Grafiska krav

Om det finns en grafisk profil som vi behöver förhålla oss till så tillhandahålla du den. Har du andra grafiska önskemål på färger, typsnitt eller referenshemsidor så listar vi dessa och tar med oss i kommande steg.

Tidplan

När behöver du ha din hemsida? Har projektet en tydlig deadline? Vi gör en realistisk bedömning av helheten och sätter en tid som är rimlig för att alla inblandade parter ska hinna med att leverera sin del.

Steg 2: Planering

När vi väl har genomfört steg 1 så har vi tillräckligt med information för att göra en sidkarta och schematiska skisser(wireframes) på sidornas övergripande struktur.

Sidkarta

En sidkarta visar dig relationerna mellan de olika sidorna, så att du kan bedöma hur enkelt det kommer att vara för slutanvändaren att navigera och hitta önskad information eller tjänst. Målet är att göra en så logisk, användarvänlig och lättillgänglig webbplats som möjligt. Det går att skissa den på ett papper, skriva den som en lista i ett ordbehandlingsprogram eller använda digitala verktyg så som FlowMap eller Octopus. Det viktiga är att få en överskådlig helhetsbild.

Wireframes

En wireframe är en visuell representation av användargränssnittet men den innehåller inte några designelement som färger, bilder, logotyper osv. Den beskriver bara de element som kommer att läggas till på sidan och deras placering. Syftet med dessa är att tillhandahålla tillräckligt med information för att designfasen ska bli så effektiv som möjligt. Det går bra att skissa dessa för hand eller om man vill jobba lite mer organiserat kan man använda sig av exempelvis Figma.

För ett mindre projekt kan Steg 1 och 2 genomföras på ett möte, men för ett lite större projekt kan det behövas fler.

Steg 3: Design

Nu börjar processen att fastställa hur hemsidan faktiskt ska se ut. Beroende på budget kan man välja att jobba med färdiga mallar eller att ta fram en helt unik design. Båda alternativen kan anpassas till en befintlig grafisk profil.

Färdiga mallar

För dig som har en lite mindre budget så går det utmärkt att använda sig av en färdig mall där alla designelement redan är klara. Det finns hundratals mallar att välja mellan och det brukar inte vara några problem att hitta något som passar. Det går dessutom alltid att anpassa mallarna med färger, typsnitt och bildval som gör att hemsidan får ett unikt uttryck.

Unik design

Vi tar fram en helt skräddarsydd design som är 100% anpassad efter dina önskemål och behov. Det tar lite längre tid än att jobba med färdiga mallar men resultatet har stor potential att sticka ut ifrån mängden och att bygga ditt varumärke från grunden.

Steg 4: Innehåll

Nu är det dags att skapa allt det innehåll, de färdiga texterna med tillhörande bilder,som du vill kommunicera till målgruppen. Det är här som man behöver skapa fångande rubriker, engagerande texter och handlingsuppmaningar. Det vanligaste är att du som kund åtar dig att tillhandahålla detta material men det är inte helt enkelt och det går att anlita en copy som hjälper till med detta.

Det här steget överlappar vanligtvis med de kommande stegen i processen.

Steg 5: Utveckling

Baserat på designen och kravspecifikationen börjar vi utveckla hemsidans funktionalitet och struktur med WordPress som plattform. Detta är också steget där vi implementerar interaktiva element, formulär, databaskopplingar och andra dynamiska funktioner. Här är det viktigt att följa bästa praxis för kodning så att hemsidan blir snabb och säker.

Steg 6: Kvalitetssäkring och lansering

Innan vi lanserar hemsidan genomgår den en kvalitetssäkring. Vi testa hemsidan på olika webbläsare och enheter för att säkerställa att den fungerar korrekt överallt. Vi kontrollerar även att alla funktioner och länkar är aktiva och att sidan laddas snabbt. Man kan också genomföra användartester för att se hur målgruppen interagerar med sidan och justera eventuella problem. När du är nöjd med resultatet och allt är testat och klart, så lanseras hemsidan.

Steg 7: Överlämning och underhåll

Efter lanseringen så överlämnas hemsidan till dig som beställare. Här får du instruktioner för att du ska kunna hantera sidan framöver. Hemsidan kommer att kräva regelbunden underhåll, inklusive uppdateringar av innehåll, säkerhetsuppdateringar, buggfixar och eventuella nya funktioner. Fortsätt att övervaka prestanda och användarfeedback för att göra nödvändiga förbättringar över tid.

Varje framgångsrik webbplats har sin början i ett välgenomtänkt tillvägagångssätt och att tänka på processen i dessa fem steg ger en trygg inramning. Att skapa en hemsida handlar inte bara om teknik och design, det handlar om att förmedla din unika vision och kommunicera med dina besökare. Jag att ge dig den trygghet och förståelse som behövs för att skapa en webbplats som du kan stolt över och du behöver inte ha några förkunskaper.