Mötesplats Lycksele

Mötesplats Lycksele är en konferens för alla som jobbar med regional utveckling i länet. På hemsidan ville beställaren, Region Västerbotten, på ett tydligt sätt förmedla visionen, publicera nyheter och program samt hantera anmälan. Designen anpassades efter Region Västerbottens grafiska krav. De har många webbplatser och försöker hålla ihop det grafiska formspråket.

Galleri

Vill du förverkliga ditt hemsideprojekt?