Webbutveckling

Vad är CSS?

CSS är ett programmeringsspråk som används för att bestämma en hemsidas grafiska utseende. Det kan styra sådant som färger, typsnitt, textstorlekar, animationer och mycket mer.
En illustration med fokus på webbutveckling. En bärbar dator visar kod med etiketter för olika webbteknologier, som PHP, HTML5, SQL, Java och CSS, som är tydligt framhävd. Bakgrunden presenterar en lutning av kricka och lila.

CSS, som står för Cascading Style Sheets, är ett språk som används för att beskriva utseendet och formateringen av en webbplats skriven i HTML. Om du är nybörjare inom webbutveckling och har börjat utforska HTML, är nästa steg att förstå hur du kan använda CSS för att göra dina webbsidor visuellt tilltalande. CSS är alltså verktyget som gör att dina webbsidor kan se ut precis som du vill.

En av de största fördelarna med CSS är att det separerar innehållet på en webbplats från dess design. Detta innebär att du kan ändra utseendet på din webbplats utan att behöva ändra själva HTML-koden. Genom att använda CSS kan du kontrollera allt från färger och typsnitt till layout och responsivitet (hur sidan ser ut på olika skärmar).

Hur fungerar CSS?

CSS fungerar genom att tilldela regler till HTML-element. En regel består av en selector och en deklaration. Selectorn väljer vilka HTML-element regeln ska tillämpas på, medan deklarationen specificerar vilka stilar eller egenskaper som ska tillämpas på de valda elementen. Till exempel kan vi använda följande kod för att ändra färgen på rubriker:

h1 {
color: blue;
}

I det här exemplet tillämpas färgen blå på alla <h1>-rubriker på webbsidan.

Exempel

För att visa hur CSS kan förbättra utseendet på en webbsida, låt oss ta ett enkelt exempel. Antag att du har följande HTML-kod för en enkel webbsida:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Min första webbsida</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>
<body>

<h1>Välkommen till min webbsida</h1>
<p>Det här är en enkel webbsida skapad med HTML och CSS.</p>

</body>
</html>

För att lägga till stilar och förbättra utseendet kan du skapa en style.css-fil med följande innehåll:

/* style.css */
body {
font-family: Arial, sans-serif;
background-color: #f0f0f0;
text-align: center;
}

h1 {
color: #333;
}

p {
font-size: 18px;
line-height: 1.6;
}

Lär dig mer om CSS

För den som vill fördjupa sig i CSS finns det många bra resurser online. En rekommenderad källa är MDN Web Docs som erbjuder omfattande och lättförståelig information.

Sammanfattning

CSS är ett grundläggande verktyg för webbutveckling som gör det möjligt att effektivt styra utseendet på webbsidor. Genom att skilja innehåll från presentation kan utvecklare skapa mer dynamiska och responsiva webbsidor med mindre ansträngning.