Webbutveckling

Vad är HTML?

HTML (HyperText Markup Language) är språket som används för att skapa webbsidor. Det beskriver strukturen och innehållet på en webbplats med hjälp av taggar.
Illustration av en bärbar dator som visar kod, omgiven av flytande paneler som visar programmeringsspråk och teknologier som HTML5, PHP, CSS, SQL och JAVA på en färgstark gradientbakgrund. Ordet "HTML" visas tydligt på höger sida.

HTML står för HyperText Markup Language och är ett standardiserat märkspråk som används för att skapa och strukturera innehåll på webben. Med HTML kan man skapa allt från enkla webbsidor till komplexa webbapplikationer.

Vad är en tagg?

HTML består av olika element, som beskrivs med taggar, och varje tagg anger en del av innehållet eller layouten på en webbsida. Taggarna omsluter texten eller andra element och ger webbläsaren instruktioner om hur innehållet ska presenteras. Varje tagg börjar med <taggnamn> och slutar med </taggnamn>, där den senare kallas en avslutande tagg.

Exempel på en tagg

En av de mest grundläggande taggarna i HTML är <p>-taggen, som används för att skapa stycken av text.

Här är ett enkelt exempel på hur <p>-taggen används i HTML:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Min Första Webbsida</title>
</head>
<body>
  <h1>Välkommen till min webbsida</h1>
  <p>Detta är ett stycke av text på min första webbsida.</p>
</body>
</html>

I detta exempel:

 • <!DOCTYPE html> anger att detta är ett HTML5-dokument.
 • <html> är den övergripande taggen som omsluter hela dokumentet.
 • <head> innehåller metadata om dokumentet, som <title>, som bestämmer sidans titel i webbläsarfliken.
 • <body> innehåller själva innehållet på webbsidan som ska visas i webbläsaren.
 • <h1> är en rubriktagg som skapar en stor rubrik.
 • <p> skapar ett stycke text.