Vad är PHP?

En levande digital illustration av en bärbar dator med kod på skärmen, som representerar PHP. Runt den bärbara datorn finns flytande ikoner och textetiketter för HTML5, SQL, CSS och Java, som skildrar olika webbutvecklingsteknologier på en blå och lila bakgrund.

PHP är ett populärt skriptspråk för webbutveckling som används för att skapa dynamiska webbsidor. Det är enkelt att lära sig och har ett starkt stöd från en stor community.

Vad är Javascript

En futuristisk illustration som visar olika webbutvecklingstekniker. En bärbar dator visar kod, med ikoner och fönster som representerar HTML5, PHP, SQL, CSS och Java som omger den. Ordet "JavaScript" visas tydligt till höger mot en gradientbakgrund. Vad är javascript.

Javascript är ett populärt och flexibelt skriptspråk som körs i webbläsaren, idealiskt för att skapa interaktiva och dynamiska webbsidor. Perfekt för nybörjare!

Vad är CSS?

En illustration med fokus på webbutveckling. En bärbar dator visar kod med etiketter för olika webbteknologier, som PHP, HTML5, SQL, Java och CSS, som är tydligt framhävd. Bakgrunden presenterar en lutning av kricka och lila.

CSS är ett programmeringsspråk som används för att bestämma en hemsidas grafiska utseende. Det kan styra sådant som färger, typsnitt, textstorlekar, animationer och mycket mer.

Vad är HTML?

Illustration av en bärbar dator som visar kod, omgiven av flytande paneler som visar programmeringsspråk och teknologier som HTML5, PHP, CSS, SQL och JAVA på en färgstark gradientbakgrund. Ordet "HTML" visas tydligt på höger sida.

HTML (HyperText Markup Language) är språket som används för att skapa webbsidor. Det beskriver strukturen och innehållet på en webbplats med hjälp av taggar.